nieuws | Kiemkracht

Voor Kiemkracht (een alliantie van het Productschap Akkerbouw en het InnovatieNetwerk) heb ik enkele fotobeelden gemaakt. De beelden dienen vragen op te roepen over onze relatie met de akkerbouw in Nederland.

(klik op ? voor een specifieke omschrijving per beeld)