autonoom werk | Homo herbarius

Dit project (2004, eindexamenwerk) is gebaseerd op mijn eigen evolutietheorie; namelijk dat wij afstammen van de plant. klik hier voor het krantenbericht over deze theorie!