vormgeving | Tast

"Tast" is een hele zachte gelaagde sjaal over tast: uitspraken van diverse mensen over aanraking staan gezeefdrukt op de stof. Ik sprak met mensen uit mijn omgeving (familie, buren, vrienden, kennissen, collega's) over hun ervaring met aanraking. Die ervaringen lopen zeer uiteen: sommige mensen houden zich totaal niet bezig met tast, althans niet bewust, anderen zijn er zo gevoelig voor dat het hun leven mede bepaalt.
De gezeefdrukte teksten zijn fragmenten van wat mensen mij letterlijk vertelden. Voorbeelden:
"Juist omdat je ouder wordt ga je meer dingen voelen. Je gaat slechter zien dus je gaat je automatisch op andere zintuigen concentreren."
"Een aardappel heeft allemaal bubbels en dingetjes, uitlopers. En het past in je hand, net een klein kindje."
"Och die man die voor het eerst in Nederland was, zonder handschoenen was hij buiten, want hij wist het nog niet. ‘Au, dit bijt!’, zei hij."

Alle geïnterviewden liet ik ook met gesloten ogen vier verschillende stukjes stof voelen, en ik noteerde hun omschrijving ervan. Aan een hoek van de sjaal zijn deze vier stoffen bevestigd, met daarbij een tekstlabel met enkele omschrijvingen.


Klik per foto op 'info' om teksten uit de interviews te lezen.