nieuws | Kiemkracht 2

Zomer 2010: Voor Kiemkracht (een alliantie van het Productschap Akkerbouw en het InnovatieNetwerk) heb ik weer enkele fotobeelden en producten gemaakt. De beelden zijn bedoeld als inspiratieprikkels voor bijeenkomsten van het platform en als promotiemateriaal.

(klik op ? voor een specifieke omschrijving per beeld)