nieuws | Publieke werken belicht

In de zomer van 2016 heb ik waterreflecties gefilmd voor de korte film Waterwegen.

Dit filmwerk maakt deel uit van het project 'Publieke werken belicht', waarin kunstenaars werk maken voor Dienst Stadsbeheer in Den Haag.

Het verschijnsel van zonlicht dat via het water op de onderkant van bruggen reflecteert brengt twee werkterreinen van de dienst in beeld: de Haagse kanalen en bruggen. Ik filmde het Hubertusviaduct aan de Raamweg, en een spoorbrug aan de Viaductweg.